Parafia Rzymsko-Katolicka

pw.  Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich
Piaskowa 1,   63-410  Ostrów Wielkopolski
Tel. 62  73 47 3 22

e-mail    gorzyce@diec.pl

Nr konta parafialnego:  94 8431 0008 0700 3776 2007 0001.

Kancelaria parafialna czynna:

w dni powszednie
od poniedziałku do soboty
  w godzinach   19:15  – 19:45.
oraz
w środy     w  godzinach  16:30 – 17:00   / z wyjątkiem czasu kolędy /
w soboty  w  godzinach  8:00 – 9:00  oprócz pierwszej soboty miesiąca

W  miesiącach  lipcu  i  sierpniu

Kancelaria Parafialna czynna:

w poniedziałki  w godzinach 19:15 – 19:45.

w środy  w godzinach 16:30 – 17:00

oraz  w godzinach 19:15 – 19:45.

w soboty w godzinach 8:00 – 9:00

oraz  w godzinach 19:15 – 19:45.

W czasie kolędy:

Kancelaria Parafialna czynna:

w środy     od g. 19:15 – 20:00

w soboty   od g. 8:00 – 9:00

                        oraz po mszy wieczornej.

Kancelaria  nieczynna:

w  niedziele,  uroczystości  i  święta  oraz
w  piątki  Wielkiego  Postu

Duszpasterze:

Proboszcz – Ks. Kan. Jacek Bochniak
Wikariusz – Ks. Błażej Jędrzejak