Ogłoszenia  duszpasterskie  –  III  Niedziela Zwykła

 1. 01. 2020 roku

 

 

 

 1. Odwiedziny chorych w domach w sobotę 1 lutego od g. 8:00.
 2. Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi oraz wymiana Tajemnic Różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca i Różańca Rodziców w sobotę 1 lutego o g. 17:45.

 

 1. Za tydzień w niedzielę 2 lutego będziemy przeżywać Święto Ofiarowania Pańskiego oraz Dzień Życia Konsekrowanego, wspominając i modląc się za Siostry i Braci Zakonnych, którzy jako osoby konsekrowane czyli poświęcone Bogu ofiarowały swoje życie Stwórcy. Tradycyjnie na każdej Mszy niedzielnej / począwszy od soboty wieczór / poświęcenie świec – gromnic. Dzieci Komunijne w szczególny sposób zapraszamy w niedzielę na Mszę o g. 10:40.

 

 1. Przeżywając Dzień Życia Konsekrowanego tradycją lat ubiegłych Ks. Biskup Edward prosi o wsparcie czterech klasztorów klauzurowych czyli zamkniętych na terenie naszej diecezji: Sióstr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wlkp., Sióstr Karmelitanek w Niedźwiadach koło Kalisza, Sióstr Klarysek w Kaliszu oraz Sióstr Kamedułek w Złoczewie. Zbiórka będzie przeprowadzona 1 i 2 lutego po każdej Mszy Świętej. Wszystkim Ofiarodawcom już dziś składamy gorące Bóg zapłać.

 

 1. Dziękujemy za ofiary indywidualne złożone w minionym tygodniu na potrzeby remontowe naszej świątyni: 50,- , 200,-zł.   Bóg zapłać.

 

 1. Plan kolędy:

 

 

27.01.2020.

Poniedziałek

Od godziny 14:00

            Gorzyce Wielkie

1. ul. Kwiatowa od najwyższych numerów do najniższych

2. ul. Piaskowa od najwyższych numerów

               do najniższych oraz ul. Szafirowa i Rubinowa

 

28.01.2020.

Wtorek

Od godziny

14:00

           Gorzyce Wielkie

1.    ul. Ks. Korcza od najwyższych numerów do

                                                                       najniższych

2.    od ul. Polnej od nr  4 D rodziny Sobczaków

                              do ul. Polej nr  4B rodziny Wenzel

 

29.01.2020.

Środa

Od godziny

14:00

Gorzyce Wielkie

1. ul. Topolowa od nr 2 rodziny Kempińskich, dalej
         ul. Okólna od nr 1 rodziny Fleischer,  ul. Akacjowa

 2.  ul Południowa od najwyższych numerów,

                                                    ul. Ks. Robakowskiego

 

 

30.01.2020.

Czwartek

Od godziny

15:00

           Gorzyce Wielkie

1.    ul. Spokojna od najwyższych numerów

2. ul. Spokojna od najniższych numerów                                                         

           Księża schodzą się do środka.     

 

 

Na tym kończą się duszpasterskie odwiedziny rodzin. Jeśli kogoś nie było w wyznaczonym czasie a pragnie przyjąć kolędę prosimy o kontakt.

 

 

 

 

                                                                                                Ks. Jacek Bochniak

                                                                                                                 Proboszcz

 

Remonty dokonane w 2016r.

 

 1. W kościele:
  • na początku stycznia 2016 oddano do użytku gruntownie odnowioną kaplicę pogrzebową,
  • odnowiono wejście do zakrystii, wyszpahlowano ściany, ułożono na ścianie płytki, wykonano nową półkę na, którą zawisł odnowiony trybularz,
  • położono nowe parapety wewnętrzne w kościele w 9 oknach,
  • po remoncie balkonu z 2015r można było przystąpić do remontu pomieszczeń na sztandary. Wykonano nowy sufit, nowe tynki na ścianach, pomieszczenie pomalowano, założono nową podłogę z płytek, wykonano nowe uchwyty na sztandary,
  • wykończono nowe pomieszczenie przy kruchcie kościoła; wykonano nowe sufity, tynki, podłogę z płytek, zamontowano nowe wieszaki na szczotki. To pomieszczenie wykorzystywane jest jako pomieszczenie techniczne,
  • na wejściu kościoła ułożono nowy piaskowiec na którym znajdują się nowe tablice pamiątkowe zmarłych proboszczów tej parafii,
  • w wieży ułożono nowe potrzebne kable elektryczne, odnowiono i pomalowano całą klatkę schodową oraz wykonano nową podłogę z płytek,
  • oprócz drzwi wejściowych do kościoła, kaplicy pogrzebowej oraz do zakrystii, które były odnowione w 2015, w minionym roku odnowiono wszystkie pozostałe drzwi zewnętrzne i wewnętrzne kościoła      / 6 pojedynczych drzwi  i 4 podwójnych /.
 2. Remont główny kościoła – I etap:
  • na wieży oraz frontonie kościoła skuto w całości stary tynk, położono nowy, całość wykonanych prac pomalowano,
  • wykonano nowe parapety zewnętrzne na wieży / 15 sztuk /,
  • wypiaskowano i zaimpregnowano cegły stanowiące gzyms na odnowionej części elewacji,
  • zmieniono pokrycie wieży: zdjęto starą cynkową blachę i założono nową dachówkę oraz rynny i część spustów,
  • odnowiono górny metalowy krzyż na wieży,
  • odrestaurowano zabytkowy 11 metrowy rzeźbiony, drewniany krzyż, który w tym roku ma 200 lat, oraz wykonano nad nim nowy daszek,
  • zamontowano w wieży 5 nowych okien od strony południowej,
  • rozpoczęto prace przy pozostałych witrażach, szczególnie tych do których nie było wcześniej dostępu,
  • wykonano izolację pionową części kościoła, która była poddawana remontowi,
  • wykonano kanalizację deszczową wokół kościoła,
  • zamontowano nowe oświetlenie wieży,
 1. Na cmentarzu parafialnym:
  • wykonano nowy chodnik ok. 180m2.
  • pielęgnacyjnie przycięto drzewa, które po ostatnim dość gruntownym obcięciu wypuściły mnóstwo odrostów.

W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Osobom i Firmom, które w tych pracach brały udział. Dziękuję za ich rzetelność i fachowość. Dziękuję także wszystkim Parafianom i Darczyńcom naszej parafii, bo to dzięki Waszej ofiarności i oddaniu możemy wszystkie nasze zamierzenia realizować. Co ważne rok 2016 mogliśmy zakończyć bez długów.   Bóg zapłać.

Plany na rok 2017.

 1. Zgodnie z planem w tym roku chcemy poddać remontowi generalnemu cały górny dach kościoła tj. dach nad nawa główną oraz nad prezbiterium. Więźba dachowa jest zasadniczo zdrowa. Po małych korektach więźby, na nowych łatach kładziona będzie nowa dachówka – karpiówka. Oprócz tego będzie wymieniona cała instalacja odgromowa, rynny i spusty oraz odremontowana mała wieżyczka, tzw. sygnaturka.
 1. Będą też przeprowadzone drobne prace przed wejściem do kościoła, aby wizualnie jeszcze bardziej poprawić wygląd naszej świątyni. W tym przewidziana jest także renowacja Krzyża Misyjnego.
 1. Na cmentarzu parafialnym planujemy również odnowić krzyż drewniany oraz poprawić estetykę tego miejsca. Na cmentarzu planujemy także w tym roku wytyczyć nowa kwadrę. Jest to spowodowane sukcesywnym zapełnianiem się cmentarza.
 1. W 2018r przewidujemy dokończenie elewacji zewnętrznej kościoła oraz pozostałe części dachu: tj. dach nad nawą boczną kościoła, kaplicą pogrzebową oraz dach nad zakrystią. W następnych latach planujemy całościowo odnowić chodniki wokół kościoła oraz remont Domu Katolickiego.
 1. Cały czas pozostaje do zrealizowania projekt ogrodu za kościołem. Będziemy ten projekt realizować w miarę naszych możliwości.

Remonty dokonane w 2017r.

 

 1. W kościele oczyszczono pomieszczenie za kaplicą św. Andrzeja Boboli: wywieziono śmieci, wykonano nową instalację elektryczną, pomalowano ściany, założono półki.
 2. Przed kościołem położono nową część chodnika przeszło 60m2.
 3. Przy kościele odnowiono drewniany Krzyż Misyjny.
 4. W prezbiterium wykonano nowe oświetlenie łącznie z nowym oświetleniem przy tabernakulum – prezent od Rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
 5. Postawiono nowy płot od kapliczki Matki Bożej wzdłuż ul.
  Ks. Franciszka Robakowskiego do ul. Piaskowej.
 6. Położono nowy dach nad nawą główną i prezbiterium kościoła, odnowiono gruntownie małą wieżyczkę, uruchomiono sygnaturkę, zamontowano płotki przeciwśniegowe, wymieniono rynny oraz instalację odgromową. Łączna powierzchnia wymienionego dachu to ok. 800m2.
 7. Kompleksowo odnowiono 10 kinkietów w nawie głównej kościoła.
 8. Odnowiono figury w kruchcie kościoła.

Na cmentarzu parafialnym

 1. Poprawiono i odnowiono bramę cmentarną.
 2. Odnowiono drewniany krzyż i pietę oraz poprawiono estetykę tego miejsca.

Przy wielkiej ilości prac dzięki ofiarności Parafian i wielu ludzi dobrej woli Stary Rok kończymy bez długów.   Za to wielkie wsparcie i zaufanie jestem wszystkim ogromnie wdzięczny.  Wszystkie prace wykonywane są solidnie przy bardzo dobrych materiałach, tak by nie trzeba było w najbliższym czasie wracać do wykonanych już prac.

Plany na rok 2018.

 

 1. Dokończenie wymiany tynku zewnętrznego na kościele oraz wymiana pozostałej części dachu.
 2. Przy okazji remontu dachu zakrystii powstał pomysł wybudowania salki nad zakrystią. Strop nad zakrystią i tak jest do wymiany, podobnie dach nad zakrystią. Wydaje się więc, że jest to jedyny moment by dokonać takiej rozbudowy. Salka przy kościele jest bardzo potrzebna. Poza tym jak dobrze się przyjrzymy to wybudowanie tej salki nad zakrystią i nowy skośny dach z dachówki w znaczący sposób poprawi wizerunek kościoła. Rozbudowując salkę chcemy jednocześnie wybudować toaletę ogólnego dostępu w czasie trwania nabożeństw na poziomie zakrystii. Trwają rozmowy z Architektem.
 3. Pozostaje do dyskusji kwestia Domu Katolickiego. Na razie pozostanie w takim stanie jakim jest. Remont pochłonąłby ogromne pieniądze, podobnie jak późniejsze utrzymanie sali. Nie ma takiej potrzeby by w promieniu 100 metrów remontować kolejną salę obok Sali Wiejskiej oraz nowej sali przy Gminnej Bibliotece. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju propozycje co do Domu Katolickiego. Padały różnego rodzaju propozycje:  Apteka;  Centrum Rehabilitacji;  Żłobek.

Prace wykonane w 2018 roku.

 1. Wykonano izolację pionową fundamentu kościoła. W miejscach, które tego wymagały zastosowano dodatkową iniekcję gdzie wprowadzono środek osuszający.
 2. Przed probostwem wyrzucono stary płot i postawiono nowy parkan.
 3. Dokończono prace przy kostce brukowej przed budynkiem gospodarczym.
 4. Wymieniono na tzw. ciepłe sześć witraży od strony północnej kościoła. W tych oknach wykonano również nowe parapety z płytek.
 5. Wymieniono dach na nowy nad całą nawą boczną wraz z kaplicą pogrzebową, kaplicą św. Andrzeja Boboli i kaplicą św. Józefa. Łącznie ok. 440m2.
 6. W nawie bocznej wymieniono instalację elektryczną, zdarto lakierową lamperię, poprzez którą ściany wogóle nie oddychały oraz całość wymalowano. Wykonano również przy podłodze nowe cokoliki z płytek.
 7. Kompleksowo odnowiono 14 kinkietów w nawie bocznej i 2 w kaplicy św. Andrzeja Boboli.
 8. Odnowiono również kaplicę św. Józefa i kaplicę św. Andrzeja Boboli.
 9. Odnowiono figurę św. Antoniego znajdującą się w kruchcie kościoła.
 10. Na zewnątrz kościoła skuto tynki i przystąpiono do położenia nowego tynku. Większość tynków jest już położona. Na wiosnę reszta tynku / ściana od strony południowej / zostanie dokończona i całość zostanie pomalowana.

Plany na 2019.

 1. Dokończenie tynkowania i malowania kościoła od zewnątrz.
 2. Witraże w kaplicy św. Józefa i kaplicy św. Andrzeja Boboli zostaną wzmocnione i wycieplone dodatkową szybą.
 3. Po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń przystąpimy do rozbudowy zakrystii z toaletami oraz salką nad obecną zakrystią.
 4. Planowany jest również zakup nowego rzutnika. W momencie gdy będą prowadzone prace przy przebudowie zakrystii łącznie z elektryką wtedy zmienimy rzutnik.
 5. W celu dalszych prac przy wyciepleniu kościoła docelowo zostanie także zmienionych pięć wielkich witraży od strony południowej kościoła.