Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

 1. Ustalić datę chrztu (chrzty w naszej parafii zasadniczo udzielane są w soboty na Mszy o g. 18:30 lub w niedziele na Mszy o g. 15:00 )
 1. Na 2 tygodnie przed planowanym chrztem należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej w celu spisania aktu chrztu z następującymi dokumentami:

– zgoda na chrzest z parafii zamieszkania jeśli rodzice i dziecko mieszkają poza terenem naszej parafii

– akt urodzenia dziecka

– dane rodziców dziecka ( imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania )

– dane rodziców chrzestnych ( imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania )

– jeśli chrzestny/a nie mieszka na terenie naszej parafii, ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii zamieszkania, że może być dopuszczony/a do godności rodzica chrzestnego.

 1. W dzień chrztu należy zgłosić się do zakrystii 10 minut przed rozpoczęciem mszy, aby złożyć podpisy w księdze chrztów

– należy również przynieść kartki potwierdzające przystąpienie do sakramentu spowiedzi przed chrztem.

 1. Do chrztu potrzebna jest świeca chrzcielna, a także biała szatka ( najlepiej w kształcie koszulki ). Na szatce można wypisać imię dziecka, a także datę chrztu.
 1. Zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego ( kan. 874 ) do podjęcia godności chrzestnego

może być dopuszczony ten, kto:

– posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania

– ukończył 16 lat

– jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz

prowadzi życie zgodne z wiarą  i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić ( nie żyje w związku

niesakramentalnym,  nie żyje w konkubinacie ).

– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub

deklarowanej, ( nie występuje w swoich wypowiedziach i czynach przeciw Wspólnocie Kościoła).

– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Sakrament  małżeństwa

Wymagane dokumenty:

 • Jeśli strony nie mieszkają na terenie naszej parafii wymagana jest zgoda dowolnej strony / Pana Młodego lub Pani Młodej / na zawarcie małżeństwa poza parafią obecnego zamieszkania
 • Metryka chrztu, bierzmowanie

/ dokument musi posiadać aktualną datę /

 • Nauki przedmałżeńskie
 • Poradnictwo rodzinne
 • Zaświadczenie z USC

/ ten dokument jest ważny tylko 6 miesiące od daty wystawienia /

 • jeśli był już wcześniej zawarty związek cywilny z daną osobą wymagany jest akt zawarcia małżeństwa z USC
 • Świadectwo z religii z ostatniej klasy [ do wglądu ]
 • Dowody osobiste

Trzeba umówić się i zgłosić się do kancelarii parafialnej ok. 3 miesięcy przed ustaloną wcześniej datą planowanego ślubu i spisać protokół przedmałżeński. Wtedy wypisywane są zapowiedzi w parafii zamieszkania narzeczonych. Narzeczeni otrzymują także karteczki do spowiedzi.

Ostatnie spotkanie przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego ustalane jest   ok. tydzień przed planowanym ślubem. Narzeczeni przynoszą zapowiedzi / jeśli były takie wypisane /, przedstawiają ewentualne braki dokumentów, podają świadków ślubu / imię, nazwisko, rok urodzenia      i dokładny adres zamieszkania świadków /.

W dniu ślubu świadkowie przychodzą do zakrystii ok. 10 minut przed rozpoczęciem ceremonii ślubu: przynoszą ze sobą podpisane karteczki od spowiedzi narzeczonych i obrączki. Po podpisaniu dokumentów przez Nowożeńców świadkowie otrzymują kopie zaświadczenia z USC, którą to przekazują Nowym Małżonkom. Ci po upływie kilku dni powinni zgłosić się do USC /koniecznie z tym zaświadczeniem/ aby otrzymać potwierdzenie, że są mężem i żoną także wobec prawa cywilnego.